پرش به محتوا

ترک خوردگی در نرم افزار ایتبس

  • از
ترک خوردگی در نرم افزار ایتبس

ترک خوردگی در نرم افزار ایتبس (Etabs)

برای طراحی سازه‌ های بتنی، نحوۀ اعمال ترک خوردگی در نرم افزار ایتبس بسیار مهم می‌باشد.  در مباحث مربوط  به ترک‌خوردگی در این سایت مشخص شد که ترک خوردگی تیر‌ها و ستون‌ها برای طبقاتِ مهارشده مقادیر 0.7 و 1 و برای طبقات مهارنشده برابر با 0.35 و 0.7 می‌باشد. همچنین برای دیوارهای برشی و حائل در صورتی که ترک خوردگی ایجاد شده باشد مقدار ترک خوردگی 0.35 و در صورت عدم ترک خوردگی این مقدار به 0.7 افزایش پیدا می‌کند.

بر اساس توضیحات سایت CSI برای اعمال این ترک خوردگی‌ها به تیر و ستون مقادیر ترک خوردگی را در قسمت Property modifiers  به مقادر I22 و I33 اعمال می‌نماییم. این نکته حائز اهمیت است که برای ستون‌های که در یک جهت مهارشده‌اند و در جهت دیگر مهارنشده، مقادیر ترک خوردگی باید در دو جهت متفاوت اعمال شوند.

اعمال ترک خوردگی در نرم افزار ایتبس  برای دیوارها

ترک خوردگی در نرم افزار ایتبسبرای دیوارها ابتدا توجه شود که محور‌های اصلی به چه صورتی می‌باشند. به صورت معمول محور 1 در امتداد صفحه و به صورت افقی، محور 2 در امتداد صفحه و به صورت عمودی و محور 3 خارج از صفحه و در امتداد افقی می‌باشند. بر این اساس به دلیل آنکه برای دیوارها بر روی خمش داخلِ صفحۀ آن‌ها حساب می‌کنیم، نیرو‌های خمشی باعث ایجاد تنش‌های فشاری و کششی در جهت محور 2 می‌شوند. بنابراین برای تشخیص ترک خوردگی دیوارها، کافیست مقادیر تنش کششی موجود در محور 2 (s22) را تنش ترک خوردگی بتن (حدود 0.7fc0.5) مقایسه شود. حال اگر دیوار به صورت membrane مدل شده باشد، کافیست ضریب مربوط به f22 را بسته به ترک خورده بودن یا نبودن  برابر با 0.35 یا 0.7 قرار دهید. برای اسپاندرال‌ها یا تیرهای همبند، تنش کششی در محور 1 (s11) باید کنترل شود و مقدار ترک خوردگی به f11 اختصاص یابد. بر اساس توضیحات ارائه شده در سایت CSI، اعمال ترک‌خوردگی هم به f11 و هم به f22 در دیوارها و اسپاندرال‌ها، تاثیر زیادی بر نتایج نخواهد گذاشت.

در صورتی که المان‌های دیوار به صورت Shell  مدل شده‌اند، ترک‌خوردگی‌های درون صفحه‌ای مانند المان membrane اعمال می‌شود؛ اما به دلیل وجود سختیِ  خارج از صفحۀ دیوارها، توصیه شده است که سختی‌های خارج از صفحه‌ای مانند m11، m22 و m12 اعدادی کوچک مثلا برابر با 0.1 در نظر گرفته شود.  همچنین اگر قرار است بر روی سختی خارج از صفحۀ دیوار حساب باز کنید، می‌توان مقادیر ترک‌خوردگی را همان مقادیر ترک خوردگی داخل صفحه قرار دهید. همچنین بر اساس توضیحات ارائه شده، اعمال ترک خوردگی برشی  بر اساس ACI نیازی به اعمال ندارد. اما در صورتی که کاربر می‌خواهد تاثیر کاهش سختی برشی را در مدل خود لحاظ نماید، می‌تواند آن را بر f12 اعمال نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *