نمونه کارهای ما

ما در گروه مهندسی  ایدسا، پروژه های گوناگونی در زمینۀ طراحی و بازطراحی سازه ها به ثمر رسانده ایم.
لطفا از نمونه پروژه های
projects ما دیدن فرمایید.

رزومه کامل گروه مهندسی ایدسا 

(کلیک کنید)