پرش به محتوا

کنترل انتقال برش از دیافراگم

  • از

کنترل انتقال برش دیافراگم به سیستم باربر جانبی تحت اثر نیروی زلزله

یکی از موارد بسیار مهم در بحث کنترل مسیر بار زلزله در طراحی سازه، کنترل  انتقال برش دیافراگم به سیستم باربر جانبی است. مطابق بند7-3-5-12  آیین نامه ACI318-14 در محل انتقال برش از دیافراگم و یا جمع کننده (کالکتور) به سیستم قائم باربر جانبی رعایت ضوابط زیر الزامی است:

اگر جهت انتقال برش از آرماتور استفاده می­ شود، این آرماتور از نوع برش اصطکاکی بایستی طرح گردد. مطابق بند 1-1-9-22  آیین نامه ACI318-14 و بند 9-15-13-1 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان استفاده از آرماتور برش اصطکاک در محل­ هایی که مستعد ترک خوردن هستند، الزامی است. در طراحی آرماتور برش اصطکاک نیروی برشی موجود در مقطع انتقالی بایستی رابطه زیر را برآورده سازد:

φVn<μAvffy

که Avf مساحت آرماتور برش اصطکاک مورد نیاز و ضریب اصطکاک از جدول زیر برگرفته از ACI318-14 قابل محاسبه است.

کنترل انتقال برش دیافراگمنکته قابل توجه این که تنها در صورتی که بتن ریزی به صورت یکپارچه انجام گردد، جهت در نظر گرفتن ظرفیت بتن می­ توان ضریب اصطکاک را 1.4 در نظر گرفت. اما در هر صورت به ظرفیت بتن تنها در طراحی نمی ­توان اکتفا نمود. معمولا در سازه های ساختمانی این آرماتور توسط سایر آرماتورهایی که برای سقف­های بتنی طراحی شده ­اند تامین می­ گردد. نقطه بحرانی که معمولا بایستی در طراحی سازه کنترل گردد، کالکتورهای کنار بازشوها و محل اتصال کالکتورها و دیافراگم­ ها به اجزای خیلی سخت مثل قابهای مهاربندی شده  و دیوارهای برشی است. نحوه اجرای آرماتور برش اصطکاک بسیار پر اهمیت است. تفسیریه ACI318-14 جزییات زیر را ارائه داده است.

کنترل انتقال برش دیافراگمدر طراحی و کنترل سازه­ های فولادی در صورتی که سیستم باربر جانبی ما قاب خمشی باشد استفاده از برشگیر الزامی است.

کنترل برش دیافراگماگر از ادوات مکانیکی جهت انقال نیروی برشی استفاده می­ گردد بایستی بلندشدگی (Uplift)  و چرخش سیستم باربر جانبی کنترل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *