پرش به محتوا

درباره ایدسا

[bezel_page_title title=”معرفی گروه مهندسی ایدسا” subtitle=”درباره ایدسا” subtitle_position=”top” text_align=”text-center” subtitle_text_transform=”upper” title_color=”#1e73be” subtitle_color=”#ffffff”]

گروه مهندسی ایدسا حاصل به کارگیری دانش روز در پرورش و پشتیبانی از ایده های خلاقانه، توسط جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف و امیرکبیر می‌باشد. در این گروه ایده ­های نوین، مراحلی چون طرح، پردازش، تست آزمایشی و بهره برداری را پشت سر می‌گذارند.

تمرکز ما در این گروه بر روی ایده‌های مربوط به طراحی و اجرا در صنعت ساختمان است. در طراحی، کنترل، بهینه‌سازی، مقاوم سازی و مهندسی ارزش سازه‌های ساختمانی، عمومی و صنعتی می‌توانید بر روی تجارب و توانایی های تیم ما حساب کنید.
گروه مهندسی ایدسا، آماده است تا با به کارگیری روش های نوین در تحلیل و طراحی سازه ها، در راستای ارتقای کیفیت صنعت ساختمان، به کارفرمایان برای ارتقای بهره وری سرمایه های خود یاری رساند

[bezel_page_title title=”نفرات کلیدی” text_align=”text-center”]
[bezel_team_member style=”round-thumb” image=”1532″ name=”امیرحسین شفیعیون ” role=”مدیر بخش تحقیق و توسعه” css_animation=”fadeInUp” animation_delay=”” socials=”%5B%7B%22social%22%3A%22linkedin%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fshafieyoun%22%7D%5D”][bezel_button type=”” link=”url:http%3A%2F%2Fgroupidsa.com%2F%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25ad%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b4%25d9%2581%25db%258c%25d8%25b9%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586%2F|title:%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|” text=”بیشتر بخوانید” alignment=”text-center” shape=”btn-round” size=”btn-sm”]
[bezel_team_member style=”round-thumb” image=”1889″ name=”سید احمد رضا حجازی ” role=”مدیر بخش طراحی و کنترل” css_animation=”fadeInUp” animation_delay=”300″ socials=”%5B%7B%22social%22%3A%22linkedin%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fahmad-hejazi%2F%22%7D%5D”][bezel_button type=”” link=”url:http%3A%2F%2Fgroupidsa.com%2F%25d8%25a7%25d8%25ad%25d9%2585%25d8%25af-%25d8%25b1%25d8%25b6%25d8%25a7-%25d8%25ad%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c%2F|title:%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|” text=”بیشتر بخوانید” alignment=”text-center” shape=”btn-round” size=”btn-sm”]
[bezel_team_member style=”round-thumb” image=”1533″ name=”حسام‌الدین معین‌درباری ” role=”مدیر بخش مقاوم‌سازی و بهسازی” css_animation=”fadeInUp” animation_delay=”600″ socials=”%5B%7B%22social%22%3A%22linkedin%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fhesamaldin-moeindarbari%2F%22%7D%5D”][bezel_button type=”” link=”url:http%3A%2F%2Fgroupidsa.com%2F%25d8%25ad%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25af%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b9%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F|title:%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF|target:%20_blank|” text=”بیشتر بخوانید” alignment=”text-center” shape=”btn-round” size=”btn-sm”]