پرش به محتوا

مهندسی ارزش

مهندسی ارزش

مهندسی ارزش بر اساس ره یافتی است که اولین بار توسط لارنس مایلز کارمند شرکت جنرال الکتریک آمریکا در طول جنگ جهانی دوم توسعه یافت. پس از آن در قرن بیستم مهندسی ارزش، به صورت جهانی گسترش یافت.

مهندسی ارزش برای حل مشکلات، شناسایی و حذف هزینه های ناخواسته ضمن ارتقای بهبود عملکرد و کیفیت پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. هدف نهایی ارتقای ارزش محصول ضمن ارضای عملکرد مورد نیاز با کمترین هزینه ممکن است.

در ساخت و ساز به صورت کلی،  مهندسی ارزش شامل در نظر گرفتن دسترسی آسان به مواد و روش‌های ساخت و ساز، مسائل حمل و نقل و محدودیت‌های سایت، برنامه ریزی و سازمان، هزینه، سود و غیره است. مزایای که می‌‌توانند طی مهندسی ارزش بدست آیند شامل کاهش هزینه های طول عمر، کاهش هزینه‌های اولیۀ طرح، بهبود کیفیت و کاهش اثرات زیست محیطی است.

مهندسی ارزشدر بحث ساخت و ساز،  مهندسی ارزش می بایست از ابتدای طراحی مفهومی پروژه برای حصول مزایای بیشتر انجام شود.تمرکز تیم مهندسی گروه ایدسا، بر روی مهندسی ارزش در بحث طراحیِ سازه می‌باشد. با توجه به تنوع بالای مصالح ساختمانی و سیستم های سازه ­ای مختلف (شامل سیستم باربر جانبی، سیستم سقفها و دیوارهای جداکننده) ما درگروه مهندسی ایدسا تمام گزینه‌های ممکن در طراحی سازه را در نظر گرفته و با توجه به محدودیت های کارفرما مطلوبترین گزینه از نظر اقتصادی، زمانی و عملکرد را در اختیار کارفرما قرار می­ دهیم.

در گروه مهندسی ایدسا، مراحل زیر جهت پیشبرد مهندسی ارزش در طراحی سازه صورت می‌پذیرد:

  • شناسایی عناصر و اجزای سازه‌ایِ مؤثر در هزینه‌های اولیه و بلند مدت ساختمان با توجه به محدودیت‌های کارفرما
  • تجزیه و تحلیل عملکرد این عناصر در طراحی سازه و هزینه‌های اولیه و بلند مدت
  • توسعه گزینه‌های مختلف برای ارائه این عملکردها با توجه به محدودیت‌های ارائه شده توسط کارفرما
  • ارزیابی گزینه‌های مختلف از نظر کارآیی
  • ارزیابی گزینه‌های مختلف از نظر هزینه
  • معرفی هزینه و فایده‌های گزینه‌های مختلف از نظر کارآیی و هزینه به کارفرما برای انتخاب در طرح نهایی